adwokat Warszawa
Lex non debet deficere conquerentibus in iustitia exhibenda.
Prawo nie powinno opuszczać tych, którzy szukają sprawiedliwości
adwokat Warszawa
Aequitas numquam contravenit legi.
Sprawiedliwość nigdy nie sprzeciwia się prawu.
adwokat Warszawa
Hominum causa omne ius constitutum sit.
Wszelkie prawo ustanawia się ze względu na ludzi.